: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:38 13/02/2020

Đề nghị chấm dứt quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết đã nhận được đơn kiến nghị và phản ánh về một số sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, có liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng.

Theo đó, từ tháng 5/2019, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, xem xét, đánh giá trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hải. Cụ thể, ông Hải giữ chức chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương từ năm 2009 đến 2018 nhưng đã không thông qua cấp ủy và Ban lãnh đạo chi cục về chủ trương và nhân sự khi tuyển dụng lao động. Đặc biệt đã không thực hiện đúng quy trình tuyển dụng khi ký vượt chỉ tiêu 21 hợp đồng lao động nên không bố trí được công việc, không có kinh phí trả lương và gây nên sự bức xúc của cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

Từ tháng 8/2018, thành lập Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công thương (thời điểm này ông Hải giữ chức quyền cục trưởng), ông Hải vẫn không thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc chấm dứt số hợp đồng lao động tự ý ký vượt chỉ tiêu và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định. Ngoài ra, ông này cũng thường xuyên không đến cơ quan làm việc gây nên tình trạng tê liệt của cơ quan quản lý thị trường Hải Dương, không bàn giao chứng từ sổ sách kế toán khi thay đổi kế toán trưởng, gây khó khăn cho quyết toán năm tài chính.

Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương đã thẩm tra, xác minh sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải và làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương. Theo đó đề nghị chấm dứt quyền cục trưởng đối với ông Hải và lựa chọn nhân sự mới thay thế.

M.Phương