: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:36 09/09/2019

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, HTX năm 2019 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức.

Nội dung chính là tổng kết những bài học kinh nghiệm, đề xuất các chính sách để phát triển HTX, làm rõ vai trò, bản chất của mô hình HTX kiểu mới, việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm).

Được biết, đến hết ngày 30/6/2019, cả nước đã có 14.502 HTX nông nghiệp, trong đó 55% hoạt động hiệu quả (trước 2015 chỉ có khoảng 15% tổng số HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả). Các HTX không chỉ giảm chi phí sản xuất của các hộ gia đình thành viên mà còn làm tăng thêm giá trị thu nhập 14%/năm. Các địa phương cũng đã xử lý dứt điểm những hợp tác xã hoạt động yếu kém. Theo đó, đã giải thể được 3.600 đơn vị, chỉ còn khoảng 600 HTX yếu kém đang đợi giải thể hoặc cải tổ trong thời gian tới.

P.Nhi