: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:05:00 11/10/2017

Lào Cai: Tiếp tục khơi thông nguồn tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng linh hoạt, an toàn, hiệu quả.

Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lào Cai, đến thời điểm này, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 43.646 tỷ đồng, tăng 4,98% so với năm 2016 và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016; dư nợ cho vay trên địa bàn đạt đạt 41.589 tỷ đồng, tăng 2,61% so với năm 2016 và tăng 4.589 tỷ đồng (tăng 12,4%) với so cùng kỳ năm 2016.

Đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp, bởi so với những năm trước, nguồn vốn và dư nợ luôn duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 25% - 30%/năm.

Lô Trường