: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 10/07/2017

Ngành nông nghiệp đẩy mạnh 3 mục tiêu lớn

“Tốc độ tăng trưởng ngành đạt 3,05%; xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 33 tỷ USD và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 31%” - đây là 3 mục tiêu lớn mà toàn ngành nông nghiệp phải quyết liệt triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2017.

Đồng thời, gắn trách nhiệm cho từng lãnh đạo đơn vị phụ trách nếu không đạt mục tiêu đề ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng dự báo ngành sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường trong và ngoài nước.

Do đó, mục tiêu tăng trưởng 3,05% là rất khó. Bên cạnh đó, ngành nhận thức rõ 2 khâu yếu nhất hiện này là chế biến và thị trường. Vấn đề này, Bộ đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tập trung tháo gỡ.     

Ngọc Hà