: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:10:00 15/09/2015

Ra mắt Trung tâm Tư vấn nông nghiệp

Ngày 14/9, tại TP HCM, Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn nông nghiệp nhiệt đới chính thức ra mắt. Đây là tổ chức khoa học nhằm thu hút các nhà khoa học nông nghiệp trong và ngoài nước tham gia, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Ra mắt Trung tâm Tư vấn nông nghiệp

Nguồn: kinhtenongthon.com.vn.

Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm khoa học đất, sản phẩm nông nghiệp, dinh dưỡng cây trồng, chọn tạo giống cây trồng, nghiên cứu phát triển cây trồng mới, phát triển bền vững, sinh thái hệ cây trồng…

TS Nguyễn Đăng Nghĩa- Giám đốc Trung tâm cho biết, bên cạnh việc thực hiện các đề tài nghiên cứu, Trung tâm sẽ thực hiện tư vấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên các lĩnh vực liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện các chương trình sản xuất thử nghiệm, giúp doanh nghiệp thực hiện kinh doanh nông nghiệp có hiệu quả trên cơ sở khoa học.  

Quốc Định