: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:08 05/04/2020

Sơn La: Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Đáng chú ý, đến thời điểm này, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã triển khai hàng chục mô hình trồng trọt chăn nuôi hiệu quả.

Sơn La: Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Trong đó, điển hình là mô hình nuôi ngựa bạch tại xã Sốp Cộp; mô hình nuôi 27 con ngựa, 34 con bò tại bản Nậm Tỉa, xã Púng Bánh; mô hình trồng 7.510 cây bưởi Diễn cho 55 hộ của xã Dồm Cang, Púng Bánh; mô hình 7.541 cây bưởi da xanh cho 62 hộ tại xã Mường Và, Mường Lạn; mô hình trồng cam, quýt, quy mô 2,5 ha và mô hình trồng 18 ha cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại xã Nậm Lạnh, Mường Và…

Bên cạnh đó, mô hình vườn ươm giống cây lưu vườn, thâm canh cây ăn quả có múi, sơn tra, lúa đặc sản địa phương nếp Mường Và - Sốp Cộp đã được công nhận nhãn hiệu sản phẩm và được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Toàn huyện đã có 37 ha cây ăn quả được đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, 16 ha sản xuất theo quy trình VietGAP và đang xây dựng 2 HTX sản xuất theo quy trình VietGAP.

Tường Anh