: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:30:00 12/07/2017

Thặng dư thương mại ngành nông nghiệp giảm 22%

Theo Bộ NN&PTNT, những tháng vừa qua, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 17,1 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 15,4%.

Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,08 tỷ USD (giảm 22% so với 6 tháng năm 2016) do kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tăng cao (+25,4%). Đến cuối tháng 6, cả nước đã có 2.745 xã (30,76%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 89 xã so với cùng kỳ năm 2016); còn 194 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân cả nước đạt 13,87 tiêu chí/xã, tăng 9,17 tiêu chí so với năm 2010 và 0,87 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016; có 34 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng thêm 11 huyện so với cuối năm 2016).   

Ngọc Hà