: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:31:00 09/03/2016

TP HCM: Gần 100 dự án tạm ngừng thi công

Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho biết, trên địa bàn TP HCM hiện có 1.409 dự án, bất động sản nhưng trong đó đã có đến 190 dự án bị thu hồi hoặc hủy bỏ chủ trương đầu tư hoặc hết hạn văn bản chủ trương đầu tư. 

Trong 1.219 dự án còn hiệu lực triển khai lại có đến 405 dự án chưa khởi công, 97 dự án đã phải tạm ngừng thi công. Như vậy, số lượng các dự án bị thu hồi, bị tạm ngừng thi công và chưa khởi công đã lên đến 692 dự án, chiếm 49,1% tổng số dự án trên địa bàn.

Theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, đây là phần chìm của tảng băng hàng tồn kho trên thị trường bất động sản cần phải có giải pháp giải quyết hợp lý.

“Hiện tại, trên địa bàn thành phố đang nhiều dự án bất động sản không thể triển khai được do vướng đền bù giải tỏa. Trong đó có những dự án đã giải phóng mặt bằng trên 80% diện tích, thậm chí đến 98% đất dự án, nhưng phần diện tích còn lại doanh nghiệp không thể thỏa thuận đền bù được. Do vậy, rất cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp để sớm triển khai dự án và vừa đảm bảo lợi ích của người có đất, vừa đảm bảo lợi ích chung của xã hội” -  ông Châu cho biết.   

 B.Q.