: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:00 19/10/2018

TP Hồ Chí Minh: Chưa triển khai cổ phần hóa được doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, vừa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND TPHCM về công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố.

Tính đến thời điểm này, TP HCM vẫn chưa triển khai cổ phần hóa (CPH) được doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nào. Điều này ảnh hưởng tới tiến độ CPH của cả nước theo danh mục doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại Công văn 991/CV-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ năm 2018. Do đó, TP HCM đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ CPH và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018 - 2020 cũng như sau năm 2020. Theo đó, thay vì phải CPH 39 DNNN trong năm 2018, thành phố sẽ CPH 32 DNNN trong năm 2019 và CPH 7 DNNN vào năm 2020.    

L.Chi