: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:14 30/07/2019

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đề nghị đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cần làm rõ đối tượng cần ưu đãi để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế là các doanh nghiệp phải tạo ra được sự đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước...

Ngày 29/7, sau khi nghe BQL Khu kinh tế và các KCN tỉnh báo cáo dự thảo Đề án xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đề nghị đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cần làm rõ đối tượng cần ưu đãi để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế là các doanh nghiệp phải tạo ra được sự đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, sử dụng công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường; ngành nghề ưu đãi phải phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương…

Trước đó, trên cơ sở chính sách ưu đãi đầu tư giai đoạn 2014-2019 của tỉnh Thái Bình, đơn vị tư vấn đã đề xuất hoàn thiện các chính sách ưu đãi về đất đai; hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xây dựng và kinh doanh nhà xưởng, đào tạo nhân lực, về thủ tục hành chính,  lãi suất tiền vay, kinh phí xúc tiến thương mại... với tổng kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi đến năm 2030 là 3.851 tỷ đồng.

Nam Dương