Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới

Tuệ Phương – Lê Ái

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông (Hà Nội) đã chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Từ đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới đã lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới

Quận Hà Đông chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Được biết đến là một trong những địa phương triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, ông Trịnh Quốc Ân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết, năm 2018, phường Kiến Hưng đã thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa; tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội theo nếp sống văn hoá được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng nên đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Đa số các đám cưới được tổ chức vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Ông Trần Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông cho biết, từ nhiều năm qua quận Hà Đông là đơn vị thực hiện có hiệu quả việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống văn minh. Quận cũng là đơn vị đầu tiên của thành phố đã thể chế hóa các tiêu chí về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Việc thực hiện các quy ước cũng đã được các tổ dân phố gắn với bình xét danh hiệu gia đình văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá. Việc triển khai, tuyên truyền, vận động một cách đồng bộ, sát với thực tiễn cuộc sống và gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vãn hóa” cũng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân trên địa bàn quận.

Ngay sau Chương trình 06 của quận ủy Hà Đông ra đời cũng gặp phải dư luận rất lớn. Bà con nhân dân cho rằng việc đề ra số mâm cỗ 40 mâm với mâm 6 người là quá ít, chế tài của Chương trình quá để miệng” đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân từ xưa tới nay, chỉ trong ngày một ngày hai mà thay đổi là rất khó. Để làm tốt việc này, MTTQ quận xác định lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện chính là Trưởng ban Công tác Mặt trận ở KDC.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn địa bàn quận. Do đó, ngoài việc tuyên truyền, vận động đến từng KDC, từng hộ gia đình, MTTQ quận còn phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay; chỉ đạo hệ thống Mặt trận thường xuyên viết tin, bài để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó kịp thời giới thiệu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

“Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong thời gian tới, MTTQ quận Hà Đông tiếp tục tăng cường, đổi mới, hướng mọi hoạt động của Mặt trận về cơ sở, địa bàn khu dân cư và hộ gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, ông Trần Xuân Hải chia sẻ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất