Lan tỏa từ cuộc vận động ngày Vì người nghèo

Tuệ Phương (thực hiện)

Nhiều năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tích cực hưởng ứng. Từ nguồn quỹ này, hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở, tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, trợ cấp học nghề... giúp họ từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đó là chia sẻ của ông Trần Công Thắng- chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang với PV báo Đại Đoàn Kết.


Ông Trần Công Thắng trao quà cho người nghèo.

PV: Xin ông cho biết kết quả nổi bật trong công tác xóa đói, giảm nghèo mà tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong thời gian vừa qua?

Ông TRẦN CÔNG THẮNG: Trong những năm qua, công tác giảm nghèo ở Bắc Giang đã đạt được những kết quả khá toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân giảm 2%/năm, riêng huyện Sơn Động thực hiện theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, các xã nghèo và 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn tỷ lệ giảm bình quân 4%/năm. Cơ chế, chính sách về giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo được đáp ứng.

Nhờ đó, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại Sơn Động và các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư. Ngoài ra, các hộ nghèo còn được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ về y tế, giáo dục, nước hợp vệ sinh, được hỗ trợ vay vốn làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người nghèo.

Trong những tháng cao điểm hướng về người nghèo do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, UB MTTQ tỉnh Bắc Giang có cách tuyên truyền, vận động như thế nào để các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, thưa ông?

- Trước hết, cần khẳng định, vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Bắc Giang đều có chương trình, cơ chế và việc làm cụ thể, phù hợp để chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho các hộ nghèo. Bằng nỗ lực của MTTQ các cấp, việc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo của tỉnh đạt được những kết quả khá toàn diện. Từ nguồn Quỹ và sự đầu tư của chính quyền, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp... tỉnh Bắc Giang đã xây mới được trên 21.400 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hàng vạn hộ nghèo được giúp đỡ về giống, vốn, tư liệu sản xuất…

Kết quả trên có được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, chính quyền và hệ thống MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội cùng tham gia. Bên cạnh đó, hàng năm, MTTQ  cấp tỉnh, huyện và xã đều tổ chức phát động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” và lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, hội thảo ở xã, khu dân cư. Tại những hội nghị đó, UBMTTQ cũng các cấp cũng kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng Quỹ để tiếp tục lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo.

Đối với việc giúp đỡ người nghèo, tỉnh Bắc Giang có cách rà soát như thế nào để không bỏ sót người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn mà không được tổ chức hoặc cá nhân nào giúp đỡ theo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, thưa ông?

- Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao và bền vững, tỉnh Bắc Giang đã tăng cường vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện công tác giảm nghèo; kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm. Tỉnh còn rà soát, quản lý chặt chẽ danh sách hộ nghèo, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố.

Hiện nay, các địa phương cũng đã lập sổ quản lý theo dõi hộ nghèo để làm cơ sở thực hiện các chính sách. Bên cạnh đó, tỉnh còn tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước. Theo đó, tỉnh lấy mục tiêu giảm nghèo làm trung tâm, có phân loại đối tượng theo thứ tự ưu tiên gồm: Đối tượng hộ nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ nghèo chung, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo….

Theo ông, trong quá trình thực hiện việc huy động cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghèo, khó khăn mà tỉnh gặp phải là gì?
-Bên cạnh những kết quả đạt được, việc huy động cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghèo tại Bắc Giang vẫn còn gặp không ít khó khăn như Ban vận động một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong khi quyết tâm của một số cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và Ban vận động chưa cao. Bên cạnh đó, tình trạng chồng chéo trong vận động xây dựng một số loại quỹ ở cơ sở còn nhiều dẫn tới hiệu quả tuyên truyền chưa rộng khắp. Ngoài ra, một bộ phận hộ nghèo còn ỷ lại vào sự giúp đỡ của cộng đồng, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo đã khiến cho lòng tin của nhân dân trong việc tham gia ủng hộ quỹ hàng năm giảm hơn trước.

Việc huy động giúp đỡ người nghèo trong những năm vừa qua luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm. Vậy, theo ông trong năm 2017, việc huy động Quỹ Vì người nghèo có điểm gì mới so với những năm trước đó?

-Triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 và Chương trình An sinh xã hội năm 2018, UBMTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang phấn đấu vận động được trên 40 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, huyện nghèo, xã nghèo, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Điểm mới của việc vận động Quỹ năm nay, tỉnh Bắc Giang hướng vào các nội dung thiết thực giúp hộ nghèo tăng khả năng tiếp cận thông tin cũng như các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để người nghèo có thể vươn lên cùng cộng đồng. Bên cạnh đó, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp sẽ giúp người nghèo trên địa bàn tỉnh đổi mới phương thức lao động, sản xuất kinh doanh, đổi mới cách sống để tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn nhằm giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Đối với việc xây dựng nhà Đại đoàn kết, tỉnh cũng đang tập trung hỗ trợ xây dựng 300 nhà và sẽ tiến hành bàn giao cho hộ nghèo trước tết Âm lịch năm 2018 để người nghèo được vui xuân, đón tết trong những ngôi nhà ấm áp, khang trang.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Ngày thứ 7 vì dân

Ngày thứ 7 vì dân

Hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) có đến 12.000 bìa đất đã được hoàn thành việc cấp đổi nhưng người dân vẫn chưa đưa bìa cũ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để thực hiện đổi bìa cũ lấy bìa mới.

Xem nhiều nhất