Đẩy mạnh giám sát hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đẩy mạnh giám sát hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

MTTQ Việt Nam quan tâm giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đến người dân, đặc biệt là người dân khó khăn, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh...
Vai trò của Ủy ban kiểm tra trong công tác cán bộ

Vai trò của Ủy ban kiểm tra trong công tác cán bộ

Phân tích những kết quả của Ủy ban kiểm tra trong công tác cán bộ, đồng thời, phân tích những hạn chế, bất cập, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của Ủy ban kiểm tra.  
Ban Kinh tế Trung ương cần nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng Đảng

Ban Kinh tế Trung ương cần nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng Đảng

Ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, việc làm tốt công tác xây dựng Đảng đã tạo nền tảng vững chắc để tập thể Ban Kinh tế Trung ương thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế.