: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:00:24 08/05/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến tại 68 điểm cầu với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng dự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Tham luận của các đại biểu khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; cho sự nghiệp đấu tranh xây dựng một thế giới hoà bình, nhân ái và phát triển. Tư tưởng của Người là tinh hoa văn hoá của nhân loại, thấm đẫm những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây.

PGS.TS Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhắc đến việc “Người chỉ mong muốn một điều rất nhỏ là làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc, câu cá trồng hoa bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu”, đã nói lên điều quan trọng là Bác “tránh xa vòng danh lợi”. Đến tận cuối đời trên ngực áo, Người không có một tấm huy chương, không dính líu gì danh lợi. Từ đó theo ông Phong, cán bộ đảng viên phải đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết. Có đạo đức là “chí công vô tư”, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết mới có thể thực hiện được “cần, kiệm, liêm, chính”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, càng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức càng phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, ý thức phải vững vàng, kiên định tiếp tục vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh động của đất nước. 

“Chúng ta đã phát huy được sức mạnh ưu việt của hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam đã đạt được thành công bước đầu rất quan trọng đối phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, được nhân dân đồng tình ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đây là minh chứng tiêu biểu sinh động về sức mạnh của sự thống nhất giữa “ý Đảng-lòng dân” với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó chúng ta có thêm động lực, niềm tin và khát vọng đổi mới phát triển đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ giàu mạnh, sánh vai các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn” - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.       

H.Vũ