Lào Cai: 28/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  Quỳnh Anh

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lào Cai, đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 28/143 xã hoàn thành “Xã đạt chuẩn NTM”, tăng 8 xã so với năm 2015.

Số tiêu chí đạt bình quân/xã của toàn tỉnh là 10,7 tiêu chí, tăng 1,07 tiêu chí/xã so với năm 2015. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 15 triệu đồng/người/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2015, đạt 100% so với kế hoạch.

Ngoài ra, công tác xóa đói, giảm nghèo tiếp tục đạt được kết quả cao, các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo được tỉnh ưu tiên nguồn vốn và triển khai kịp thời, có hiệu quả, nhất là đầu tư hạ tầng nông thôn vùng khó khăn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất…     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Triển khai đề án xóa nhà tạm nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa đã tập trung nhiều giải pháp huy động tối đa mọi sự hỗ trợ để làm nhà ở cho hộ nghèo. Cùng với nguồn lực của nhà nước, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nỗ lực của người dân, hàng trăm căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã được xây mới, sửa chữa.

Xem nhiều nhất