Lào Cai: Giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

 Lâm Nguyên

Vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Nội dung phối hợp bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về pháp luật khiếu nại, tố cáo; chủ động tham gia phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết các tranh chấp ngay tại cơ sở khi có mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân thông qua các biện pháp hoà giải, tuyên truyền, giáo dục, giải thích chính sách, pháp luật và đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở..

Ngoài ra, quy chế phối hợp cũng đã xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp công tác, đảm bảo giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật tiếp công dân, khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoà giải ở cơ sở…  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Việc tăng cường đổi mới công tác dân vận và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, kinh tế từng bước phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Xem nhiều nhất