Lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương

Mai Loan - Việt Thắng

Ngày 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 với 465/468 đại biểu tán thành.

Lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương
Kết quả biểu quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Theo Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 được Quốc hội thông qua, tổng số thu NSNN là 1.411.700 tỷ đồng. Tổng số chi NSNN là 1.784.600 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tổng mức vay của NSNN là 572.686 tỷ đồng.

Đặc biệt về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

Nghị quyết cũng quyết định bổ sung, điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021, trong đó bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán thu NSNN năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á; đồng thời bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn viện trợ này cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An.

Trường hợp đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch Covid-19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021 và năm 2022. Cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 6.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.000 tỷ đồng.

Trước khi các Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, đã báo cáo tiếp thu, giải trình về tình hình thực hiện NSNN năm 2021, dự toán NSNN năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2022. Ông Cường cho biết: Nhiều ý kiến ĐBQH nhất trí với việc lùi thời điểm cải cách tiền lương. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc nâng lương cho người mới đi làm, nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động chuyên trách ở xã, tổ, thôn, bản.

“Thời gian qua, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, mới đi làm, người hoạt động chuyên trách xã, phường. Tuy nhiên hiện nay thu NSNN khó khăn, chi NSNN tăng cao, đặc biệt là chi cho phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế đang là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Vì vậy, trước mắt trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép chưa nâng lương cho người có thu nhập thấp, mới đi làm, người hoạt động chuyên trách xã, phường; đề nghị Chính phủ nghiên cứu, cân đối nguồn lực, sớm thực hiện cải cách tiền lương, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương, nhất là đối tượng có mức lương thấp”, ông Cường cho hay.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất