Mạnh mẽ vươn lên

 Dạ YếnẢnh: Quang Vinh

Ngày 12/7, tại Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã nhắc tới ý chí mạnh mẽ vươn lên của đội ngũ những người làm công tác Mặt trận ở mảnh đất còn nhiều gian khó. Bản lĩnh của người Mặt trận sẽ thể hiện qua sức mạnh đoàn kết nhân dân đồng lòng xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển.

 

Mạnh mẽ vươn lên

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn cùng 234 đại biểu đại diện cho toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các vị chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, cán bộ Mặt trận của tỉnh Bắc Kạn.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc có tới 80% đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, phấn đấu của nhân dân, cùng sự lãnh đạo, quản lý, điều hành năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các ngành, các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn đã có chuyển biến tích cực.

Đồng hành cùng với những kết quả đó phải kể đến vai trò của Uỷ ban Mặt trận các cấp. Ông Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết, thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tích cực, chủ động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Các phong trào vận động đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư… ngày càng đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình hưởng ứng. Với tinh thần này, dù là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng MTTQ tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được gần 13 tỷ đồng; xây mới gần 700 nhà đại đoàn kết; Quỹ cứu trợ được hơn 7 tỷ đồng...

Mạnh mẽ vươn lên - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Đại hội.

MTTQ các cấp cũng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội từ đó góp phần phát huy dân chủ, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Khẳng định những đóng góp của MTTQ tỉnh Bắc Kạn trong chặng đường 5 năm qua, ông Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Kạn cho rằng, trong điều kiện một tỉnh còn nhiều khó khăn, hơn lúc nào hết, Ủy ban MTTQ các cấp cần tiếp tục động viên nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, động viên nhân dân ra sức khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền phấn đấu xây dựng Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khoá VI đã đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ với quyết tâm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp sức xây dựng quê hương.

Mạnh mẽ vươn lên - 2

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nâng cao chất lượng công tác dân tộc, tôn giáo

Trân trọng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận của tỉnh Bắc Kạn trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Bắc Kạn cần nhận diện rõ những khó khăn, thách thức để vận động nhân dân tích cực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đó là việc tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách đối với đồng bào dân tộc.

“Có các hình thức tuyên truyền phù hợp với đồng bào từng dân tộc để mọi thôn bản, gia đình được phổ biến pháp luật, có thêm kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú” người đứng đầu MTTQ Việt Nam khẳng định và cũng chỉ ra, việc tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm chính là góp phần thực hiện nội dung đó.

Mạnh mẽ vươn lên - 3

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Văn Du phát biểu tại Đại hội.

Đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Bắc Kạn, người đứng đầu MTTQ Việt Nam cho rằng, công tác Mặt trận cần đặc biệt quan tâm tới công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là đồng bào vùng cao, người dân tộc thiểu số. Đồng thời triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là trong bối cảnh tình hình ma túy đang diễn biến rất phức tạp.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Mặt trận Bắc Kạn cần chú trọng giám sát, phản biện việc xây dựng, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở để giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở.

Ở một tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác Mặt trận cần hết sức quan tâm tới công tác dân tộc, tôn giáo, trong đó thường xuyên chăm lo đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Mạnh mẽ vươn lên - 4

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Ma Từ Đông Điền phát biểu tại Đại hội.

“Đặc biệt cần có giải pháp phòng ngừa với các thủ đoạn thù địch, lợi dụng vấn đề “Dân tộc, tôn giáo” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực tiễn của các tỉnh xung quanh tỉnh Bắc Kạn đã và đang có những bài học sâu sắc trong vấn đề này”, người đứng đầu MTTQ Việt Nam khẳng định.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tới việc chăm lo cho công tác cán bộ. Trong đó cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cấp phải là những người có uy tín, trách nhiệm cao với công việc, với nhân dân và có khả năng vận động quần chúng.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành của tỉnh Bắc Kạn quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, có chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm đủ về số lượng và chất lượng, yên tâm công tác.

Mạnh mẽ vươn lên - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn chúc mừng Đại hội.

* Sau 2 ngày 11 - 12/7, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 73 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn gồm 7 vị, ông Ma Từ Đông Điền tái đắc cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

*Báo Đại Đoàn Kết chúc mừng ông Ma Từ Đông Điền đã được Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khoá VI hiệp thương cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Mạnh mẽ vươn lên - 6

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Đại hội.

Mạnh mẽ vươn lên - 7

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Mạnh mẽ vươn lên - 8

Quanh cảnh Đại hội.

Mạnh mẽ vươn lên - 9

Tiết mục văn nghệ chào chào mừng Đại hội.

Mạnh mẽ vươn lên - 10

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng nhà Đại đoàn Kết cho ông Vi Văn Thuyên, thôn Nam Yên, xã Nguyên Phúc, Bắc Kạn. 

* Chăm lo cải thiện đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ, trước đó, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách và trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Bắc Kạn. Cùng đi có ông Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và trao 200 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn của huyện Bạch Thông.

Đó là gia đình các ông Vi Văn Thuyên, thôn Nam Yên; Nguyễn Văn Kim, thôn Ngoàn; Lưu Văn Bột, thôn Nà Rào; Trần Văn Bắc, thôn Nà Lốc và Phạm Văn Toản, thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc (mỗi hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng); thăm, tặng quà gia đình ông Đỗ Văn Bằng, là thương binh ở tổ 10 và bà Nông Thị Hội, là vợ liệt sỹ ở tổ 11A, phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn).

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ, bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách và động viên các gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất