Mặt trận Quảng Nam dẫn đầu Khối thi đua năm 2018

Tấn Thành - Chí Đại

Chiều 23/1, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

Mặt trận Quảng Nam dẫn đầu Khối thi đua năm 2018

Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và bà Trương Thị Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Quảng Nam đã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị đề ra từ đầu năm, nhất là nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có chuyển biến, đạt nhiều kết quả quan trọng, phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 5201/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách;…

Ngoài ra, công tác thi đua, khen thưởng Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh tiếp tục được đổi mới, chất lượng và hiệu quả; có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan trong việc triển khai thực hiện. Các tổ chức thành viên trong Khối thi đua thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và bình xét thi đua Khối; tổ chức giao lưu thể thao nhân dịp tổng kết phong trào thi đua của Khối.  

Công tác thi đua năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 2/1/2019 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019; các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;...

Tại hội nghị, Khối thi đua MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các Tổ chức chính trị xã hội đã bình xét, suy tôn đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này là đơn vị dẫn đầu, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2018.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất