Mặt trận Trung ương kiểm tra công tác dân tộc tại Lâm Đồng

Thùy Trang

Trong 2 ngày 3-4/11 đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Lâm đồng, về việc kiểm tra Kết quả thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng.
Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng.

Tham dự buổi làm việc có ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm đồng; cùng đại diện Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp triển khai thực hiện chuyển biến tích cực; đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của bà con dân tộc thiểu số từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh, tỷ lệ hộ giàu, hộ khá ngày càng tăng.

Công tác xây dựng, phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các sở, ban, ngành liên quan ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được MTTQ các cấp từ tỉnh đến khu dân cư được đẩy mạnh tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, từ đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của bà con dân tộc thiểu số. Đời sống của bà con các dân tộc ngày một ổn định và phát triển kể cả vật chất lẫn tinh thần. 

Ông Vũ Dương Châu, Trưởng ban Dân tộc, UBTƯ MTTQ Việt Nam, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ông Châu nhận xét, Mặt trận các cấp, cùng với chính quyền địa phương đã thực hiện tốt chính sách người có uy tín, gắn kết với công tác tuyên truyền, vận động để người có uy tín vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; phát triển kinh tế -xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng và duy trì hệ thống chính trị ở cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc; nêu cao và nhân rộng tấm gương trong công tác giữ gìn quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cư trú; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Qua giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật về dân tộc; phát huy quyền làm chủ của bà con nhân dân, từng bước xây dựng Đảng, Nhà nước các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được Lâm Đồng triển khai rất tốt, nhất là công tác tuyên truyền sáng tạo về quyết tâm thư, về Thư Bác hồ gửi đồng bào dân tộc thiểu số đã có tác động mạnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Châu cho biết, Đoàn công tác rất ấn tượng với kết quả nhiều mô hình xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu rất hiệu quả, nhiều mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai tốt. Vai trò giám sát của Mặt trận về thực hiện chính sách dân tộc được phát huy. Kết quả thực hiện Quyết định 12 về chính sách cho người uy tín được Lâm Đồng thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng ghi nhận một số kiến nghị như, cần có chính sách phù hợp hỗ trợ người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phát triển sản xuất, tạo công ăn, việc làm cho con em của họ khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng để người có uy tín yên tâm phát huy vai trò, khả năng ảnh hưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số… Từ đó, từng bước được quan tâm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và cán bộ là người dân là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất