Mặt trận và các đoàn thể phải là cầu nối giữa Đảng với nhân dân

 Quốc Trung

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu: Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm, nhận thức rõ công tác quần chúng của đảng, xác định rõ vai trò, vị trí chức năng của từng cấp, từng đơn vị, phải thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Mặt trận và các đoàn thể phải là cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Bà Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban Công tác dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương 6 tháng đầu năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo hội nghị.  

Theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước và các cuộc vận động được Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương triển khai với các nội dung cụ thể, từng bước khắc phục tính dàn trải, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của mỗi địa phương, đất nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham mưu cho Ban Chỉ đạo cuộc vận động ở các cấp tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các tổ chức chính trị - xã hội cũng có nhiều hoạt động nổi bật như: Hội Nông dân Việt Nam triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ cho nông dân, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp cung ứng máy phục vụ nông nghiệp, vật tư nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các đợt tình nguyện cao điểm, tạo hiệu ứng liên tục, thúc đẩy tinh thần tình nguyện, khí thế tình nguyện trong thanh niên, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới…

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Hoạt động đối ngoại nhân dâncủa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương được triển khai đa dạng, có sự chuyển biến tích cực, giữ vững quan hệ với các đối tác truyền thống, mở rộng quan hệ trên nhiều lĩnh vực văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật…

Mặt trận và các đoàn thể phải là cầu nối giữa Đảng với nhân dân - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị,Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Qua đi thực tế tại các địa phương cấp uỷ đảng, chính quyền rất quan tâm đến công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hoạt động Dân vận, Mặt trận có sự phối hợp chặt chẽ các cấp từ Trung ương tới địa phương, tổ chức thành công đại hội Mặt trận ở xã, huyện, tỉnh. 

Người đứng đầu Mặt trận đề nghị, thời gian tới, “Dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội. Nắm chắc tình hình nhân dân trong điều kiện mới khi mà các giai tầng có thay đổi cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là các hoạt động trong dịp tháng 10, tháng vì người nghèo, điểm nhấn là Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” và chăm lo Tết cho người nghèo năm 2020…”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Tiếp tục thực hiện hiệu quả 8 Chương trình giám sát Mặt trận chủ trì và các chương trình giám sát do các tổ chức thành viên chủ trì. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, điểm nhấn là Lễ trao giải báo chí với công tác phòng chống tham nhũng lần 2. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Trung ương theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Tham gia hiệu quả vào quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp”.

Người đứng đầu Mặt trận cũng nhắc tới những vấn đề: Đổi mới công tác phối hợp Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời thông tinvới tổ chức Đảng các thông tin đầy đủ, khách quan, không né tránh. Xác định trách nhiệm của mình để vào cuộc mạnh mẽ hơn cùng Đảng, Chính phủ đang lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các vấn đề lớn của đất nước hiện nay (phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát triển kinh tế - xã hội).

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận: “Mặt trận và các đoàn thể đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình, ghi nhận ý kiến nhân dân. Mặt trận các cấp luôn đổi mới phương thức hoạt động, ngày càng đi vào thực tế, chiều sâu. Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng chặt chẽ”…

Bà Trương Thị Mai yêu cầu trong thời gian tới: “Các tổ chức chính trị - xã hội phải nâng cao vai trò của mình, đại diện cho quyền lợi hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.Thúc đẩy các mô hình tự quản trong cộng đồng, tham gia tích cực các mô hình lan toả các tỉnh, thành…”.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng yêu cầu: Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm, nhận thức rõ công tác quần chúng của đảng, xác định rõ vai trò, vị trí chức năng của từng cấp, từng đơn vị, phải thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Tiếp tục quan tâm đến hoạt động của các hội quần chúng, thường xuyên lắng nghe ý kiến tâm tư của các đơn vị này...

Mặt trận và các đoàn thể phải là cầu nối giữa Đảng với nhân dân - 2

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

Mặt trận và các đoàn thể phải là cầu nối giữa Đảng với nhân dân - 3

Quang cảnh hội nghị. 

Mặt trận và các đoàn thể phải là cầu nối giữa Đảng với nhân dân - 4

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất