: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:45:00 08/03/2016

Bắc Giang: 48 xã đạt tiêu chí giao thông

Theo kết quả rà soát mới đây của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Bắc Giang hiện có 48 xã đạt tiêu chí giao thông, tăng 47 xã so với năm 2011.

Bắc Giang: 48 xã đạt tiêu chí giao thông

Bắc Giang có 48 xã đạt tiêu chí giao thông.

Theo đó, 100% đường trục xã, cơ bản đường trục thôn, ngõ xóm và 50% đường nội đồng đều được cứng hóa. Năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 14 xã đạt tiêu chí giao thông. Một số huyện trích ngân sách hỗ trợ các xã làm đường như: Lạng Giang, Yên Dũng hỗ trợ 10-20% kinh phí, Lục Nam hỗ trợ 150-250 triệu đồng/km, Việt Yên hỗ trợ xi măng...   

Lâm Nguyên