: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
05:43:55 26/02/2020

Bình Định: Quỹ Vì người nghèo các cấp thu hơn 12 tỷ đồng

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, tính đến cuối năm 2019, Quỹ Vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh đã thu được hơn 12,64 tỷ đồng.

Trong đó, quỹ cấp tỉnh thu gần 4,5 tỷ đồng, quỹ cấp huyện gần 3,6 tỷ đồng, quỹ cấp xã gần 4,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 189 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 35 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình an sinh xã hội hàng chục tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay đã có hơn 1.170 hộ nghèo, 795 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nhận giúp đỡ, hỗ trợ.

Phương Liên