Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Trung HiếuẢnh: Quang Vinh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, chiều 25/11, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì Lễ ký kết.

Tham dự Lễ ký kết có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp sẽ giúp cho hai cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua, đặc biệt là những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi hàng năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đều tham dự Ngày hội Đại đoàn kết nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ký kết.

Đây là nguồn động viên to lớn cho đồng bào cả nước, góp phần phát huy truyền thống đại đoàn kết, tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, hai cơ quan đã tích cực phối hợp các hoạt động tri ân, chăm sóc, thăm hỏi, động viên người có công với nước; kịp thời thăm hỏi, động viên ủng hộ đồng bào bi thiệt hại do thiên tai, bão lũ và có nhiều hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó cũng phối hợp cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức nhiều hoạt đông đón Việt kiều về quê hương đón Tết, nhất là việc tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương” góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Đại đoàn kết dân tộc”.

“Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước đã ủng hộ mạnh mẽ về những đổi mới trong hoat động của MTTQ Việt Nam, góp phần hoàn thiện đầy đủ và toàn diện về cơ chế, chính sách đối với các hoạt động của MTTQ Việt Nam”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước luôn quan tâm, góp ý sâu sắc vào các Dự thảo luật liên quan nhiều đến quyền, lơi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Hai bên đã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức pháp luật, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến nhân dân. Để chuẩn bị xây dựng các báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp của Quốc hội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đều xin ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đã nhận được nhiều ý kiến góp ý quý báu, làm sâu sắc hơn các nội dung nêu trong báo cáo”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân - 2

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ ký kết.

Khẳng định công tác phối hợp trong giai đoạn tới đòi hỏi cần phải chặt chẽ hơn nữa để thực hiện đầy đủ nội dung Chương trình phối hợp đã đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên cần tăng cường phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; lắng nghe ý kiến nhân dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật; thu hút đông đảo nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc hai bên cùng phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng cơ chế chính sách để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức triển khai, giám sát và tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, những người tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội có công trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng việc ký kết và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp sẽ giúp hai cơ quan hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Khẳng định Lễ ký quy chế phối hợp hôm nay là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin, nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó công việc quan trọng tới đây là tiếp thu, nghiên cứu, đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân - 3

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh ký kết quy chế phối hợp.

Cùng với đó chủ động đề xuất các chương trình hành động cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; tham gia thực hiện, giám sát, kiểm tra và tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước chủ động phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam để tham mưu đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước về công tác Mặt trận nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần phát triển quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Quy chế phối hợp này gồm 15 điều tập trung vào các lĩnh vực như: Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thi đua khen thưởng; Tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát và phản biện xã hội; Tổng hợp và xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm phán Tòa án quân sự, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Quyết định đặc xá và xét đơn xin ân xá giảm án tử hình; Hoạt động đối ngoại nhân dân; Tổ chức gặp mặt giữa Chủ tịch nước và đại diện Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam...

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân - 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ ký kết.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân - 5

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Lễ ký kết.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân - 6

Quang cảnh Lễ ký kết.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất