: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:20:32 21/06/2019

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 21/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Đại hội.

Phát biểu tại diễn văn khai mạc đại hội, ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của Chính quyền và các ngành, các cấp, UBMTTQ tỉnh Ninh Bình khóa 10 đã đoàn kết, thống nhất tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt các mục tiêu và chương trình hành động mà Nghị quyết của Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra.

Khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết đồng bào các tôn giáo, dân tộc được tiếp tục củng cố và tăng cường; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả; quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy; mối quan hệ giữa Dân với Đảng ngày càng gắn bó mật thiết…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhiệt liệt biểu dương những cố gắng to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương và đất nước.

Đồng thời, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Trong chương trình hành động trong thời gian tới, đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh Ninh Bình phát huy vai trò liên minh chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tạo mọi điều kiện để mọi người dân được bày tỏ chính kiến, đóng góp sáng kiến xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng quê hương. Đồng thời chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, không để phát sinh những tình huống bị động, bất ngờ trong đời sống nhân dân mà Mặt trận và các đoàn thể nhân dân không biết.

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Ninh Bình - 1

Lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và tỉnh Ninh Bình chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký đề nghị ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ của Đại hội, chuẩn y các chức danh tại Đại hội; xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ để các chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Ninh Bình lần thứ XI sớm cụ thể hóa và triển khai đến cơ sở, đi vào cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.

Với sự tín nhiệm cao của Đại hội, ông Đỗ Việt Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, Đại hội cũng đã tín nhiệm hiệp thương cử 81 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024, 8 vị trong Ban Thường trực MTTQ tỉnh.

Nguyễn Chung