Đoàn kết gắn bó, chia ngọt sẻ bùi

Dạ Yến- Vũ Mạnh Ảnh: Thành Trung

Ngày 25/6, tại Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 3, đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị 3 nước đã có những kiến nghị để góp phần thúc đẩy củng cố tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau giữa ba dân tộc Campuchia – Lào- Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo bà Men Saman, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Hội hữu nghị của ba nước có vai trò như nhau trong sứ mệnh là cầu nối và ngoại giao nhân dân để bổ sung cho Chính phủ, góp phần củng cố tình đoàn kết giữa ba đất nước và nhân dân chúng ta. Đặc biệt, củng cố sự phối hợp trong công tác quần chúng nhân dân, cựu chiến binh, phụ nữ và thanh niên, các hoạt động nhân đạo giúp đỡ người nghèo và nạn nhân thiên tai, đồng thời, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa ba Hội hữu nghị.

Hội hữu nghị của 3 nước còn có nhiệm vụ phối hợp hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trao đổi văn hóa nghệ thuật, thể thao, đặc biệt là ở các địa phương vùng biên giới ba nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường hợp tác trong đầu tư, thương mại và du lịch ngày càng thu được kết quả tích cực.  

Để tiếp tục góp phần thúc đẩy củng cố tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau giữa ba dân tộc Campuchia – Lào- Việt Nam, ông Vũ Mão – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, Liên hiệp hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia của các tỉnh, thành phố đặc biệt là các tỉnh giáp biên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai tổ chức các hoạt động hữu nghị hợp tác Việt Nam - Campuchia. Các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, đầu tư thỏa đáng về con người, phương tiện và cơ sở vật chất kỹ thuật cho Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia của tỉnh, thành phố mình.

Bên cạnh đó, ông Vũ Mão cũng cho rằng, cần chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền trong quảng đại quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam, Campuchia, trong đó có đối tượng lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam về mối quan hệ Việt Việt Nam – Campuchia.

Đặc biệt cần quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tốt các chính sách đối với cộng đồng người Việt tại Campuchia. Thông qua các hoạt động hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Campuchia, chủ động bàn với Bạn để có các biện pháp hỗ trợ bà con người Việt ở Campuchia.

Theo ông Tạ Minh Châu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, cùng với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương của hai nước, trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần phát huy mọi nguồn lực, động viên mọi đối tượng tham gia, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm làm cho đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu một cách sâu sắc, toàn diện về lịch sử và tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam bằng các hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Trên nhiều địa phương của Việt Nam như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Nam…có nhiều di tích lịch sử liên quan đến quá trình phát triển của cách mạng Lào nói chung và hoạt động của các lãnh tụ Lào nói riêng và trên các địa phương của Lào cũng có các di tích lịch sử liên quan đến cách mạng Việt Nam, các tượng đài liên minh chiến đấu Lào- Việt.

Ông Tạ Minh Châu đề nghị Mặt trận hai nước Lào- Việt có ý kiến cùng với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương hai nước quan tâm đúng mức tới việc bảo vệ, tôn tạo, duy trì lâu dài các di tích này, bởi đây là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Ông Vi-la-vong Bút- đa- khăm, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam nhấn mạnh, Mặt trận là tổ chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc động viên, điều phối các tổ chức thành viên, tất cả các lực lượng xã hội, đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần tích cực, hiệu quả vào việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Hội hữu nghị Lào – Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhất là trong các hoạt động đối ngoại nhân dân nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.

Mặt trận 3 nước cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm làm cho đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu một cách sâu sắc, toàn diện về lịch sử và tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt  Lào – Việt Nam,  qua đó xây dựng vun đắp mối quan hệ hợp tác toàn diện đặc biệt Lào – Việt Nam.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất