Gia Lai: Ký kết giao ước thi đua Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội

Hà Lê

Chiều 12/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và ký kết thi đua năm 2020.

Gia Lai: Ký kết giao ước thi đua Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội

Các thành viên trong khối thi đua và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Năm 2019, các thành viên trong Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thi đua theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; các cuộc vận động, các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả.

Trong năm qua, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Gia Lai đã huy động được 9,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai xây mới 188 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 49 căn nhà; hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo, giúp khám-chữa bệnh, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đẩy mạnh phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, huy động nguồn lực giúp cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà dột nát, tạo việc làm bền vững cho hội viên.

Tỉnh Đoàn Gia Lai trồng mới hơn 7.000 cây xanh; phát quang 32km đường giao thông nông thôn, làm mới 355 nhà tiêu hợp vệ sinh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.700 lượt người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024). Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập mới 348 mô hình/câu lạc bộ với 8.019 hội viên phụ nữ tham gia.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất