: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:00 24/09/2017

Hải Phòng: Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn, thống nhất phương pháp, trình tự, thời gian tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương hoàn thành trong năm 2017.

­­­­

Theo đó, Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng sẽ phối hợp với các huyện tiến hành lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Cát Hải và 26 xã thuộc 6 huyện: An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo”.  

Việc tổ chức lấy ý kiến người dân thực hiện theo 3 bước. Kết quả lấy ý kiến sẽ được công bố công khai tại nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng các thôn và trên hệ thống truyền thanh cấp xã.    

T.H