: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 28/09/2018

Hạn chế sai phạm, giảm thất thoát lãng phí

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) tại các xã, phường, thị trấn. Việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân đã góp phần hạn chế các sai phạm, giảm thất thoát lãng phí trong quá trình triển khai thi công các công trình, dự án.

Hạn chế sai phạm, giảm thất thoát lãng phí

Hoạt động của các Ban TTND đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, để phát huy hiệu quả vốn đầu tư trong xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là những công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố và các xã củng cố, kiện toàn hoạt động của  các ban TTND, ban GSĐTCCĐ.

Hiện, tỉnh có 277 ban TTND với hơn 3.000 thành viên, hầu hết các thành viên của TTND đều là thành viên của ban GSĐTCCĐ. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, ban TTND, ban GSĐTCCĐ đều xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, chi tiết trên các lĩnh vực như thu, chi, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; bình chọn các đối tượng nghèo đề nghị hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...

Được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2017 trên địa bàn xã Hưng Long, huyện Yên Lập có nhiều công trình, dự án được xây dựng  ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cộng đồng như các công trình xây dựng đường giao thông, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, trụ sở làm việc.

Ông Ngô Tiến Thành - Trưởng ban TTND, ban GSĐTCCĐ xã Hưng Long cho biết, từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các ban này đã giám sát 8 công trình thủy lợi và 4 tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, chợ. 

Qua thực hiện việc giám sát, ban GSĐTCCĐ đã đề xuất, kiến nghị trực tiếp với nhà thầu bổ sung theo đúng thiết kế, thi công đảm bảo khối lượng và giá trị các công trình thủy lợi, việc làm đường giao thông nông thôn được thực hiện theo đúng thiết kế đã được phê duyệt; kiến nghị bổ sung một số hạng mục trong xây dựng nhà văn hóa.

Huyện Đoan Hùng cũng là một trong những địa phương của tỉnh Phú Thọ các ban TTND ban GSĐTCCĐ hoạt động rất hiệu quả. Để các công trình, dự án triển khai trên địa bàn đảm bảo chất lượng, MTTQ huyện đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ.

Tại xã Ca Đình, qua hoạt động ban TTND, ban GSĐTCCĐ xã đã giám sát 24 công trình, dự án trên địa bàn. Khi giám sát việc thi công đường giao thông nông thôn, ban TTND đã  phát hiện những sai sót trong quá trình thi công như việc xây dựng hệ thống cống thoát nước khu 5 có 18 khoang cống bị nứt vỡ, tỷ lệ xi măng trong bê tông đoạn đường khu 3 chưa đảm bảo… Từ những sai sót đó, ban TTND xã đã kịp thời có những kiến nghị và được chủ đầu tư, nhà thầu thi công khắc phục để đảm bảo chất lượng công trình.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Chí Thắng, trong năm 2017, qua hoạt động các ban TTND và ban GSĐTCCĐ đã tổ chức 822 cuộc giám sát, trong đó có 390 số vụ việc sai phạm được kiến nghị giải quyết. Kết quả hoạt động của ban TTND và ban GSĐTCCĐ ở các xã, phường, thị trấn đã góp phần tích cực trong thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, tạo lòng tin trong nhân dân. 

Để tiếp tục phát huy vai trò giám sát của nhân dân, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn, các ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các ban TTND, ban GSĐTCCĐ, bảo đảm thành viên các ban này là những người có uy tín trong xã hội, có kinh nghiệm, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn, có kiến thức về xây dựng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về công tác giám sát ở cộng đồng để người dân chủ động, nhiệt tình tham gia vào hoạt động giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí.  

 Trung Hiếu