: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:45 04/10/2019

Hội nghị tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn Mặt trận tỉnh Bình Định

Chiều 3/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 và hiệp thương, thành lập các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội nghị tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn Mặt trận tỉnh Bình Định

Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và thành viên các Hội đồng tư vấn tham dự Hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã thành lập 3 Hội đồng tư vấn, với 26 thành viên, gồm: Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật; Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội; Hội đồng tư vấn về Kinh tế.

Các Hội đồng đã cử thành viên tham gia 14 đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với 14 nội dung trên nhiều lĩnh vực như: cấp thẻ BHYT cho người nghèo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2016; thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Tại Hội nghị, các Hội đồng tham gia góp ý trên 50 văn bản dự thảo của Trung ương, của tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Thành viên các Hội đồng tư vấn kịp thời báo cáo với MTTQ Việt Nam tỉnh theo yêu cầu như phản ảnh ý kiến, dư luận xã hội về lĩnh vực kinh tế - văn hóa với đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh.

Đồng thời, hiệp thương, thành lập các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2019 - 2024, thông qua dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của các Hội đồng tư vấn và chương trình hoạt động trọng tâm của các Hội đồng. 

Xuân Hiếu