Hợp tác thực chất, sâu rộng

Dạ Vũ Ảnh: Thành Trung

Báo cáo kết quả thực hiện Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nước giai đoạn 2013-2016, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, cho biết, sau 3 năm thực hiện bản Ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016” đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm thực hiện và đạt được kết quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định, nội dung hợp tác giữa 3 nước ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả hơn và không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam; Tăng cường mở rộng các hình thức giao lưu hữu nghị nhân dân giữa Mặt trận và các thành viên Mặt trận ba nước, chào mừng những ngày kỷ niệm lớn; Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị; phát huy kết quả, động viên nhân dân các địa phương dọc theo biên giới mỗi nước, hợp tác giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên dọc tuyến biên giới giữa ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam; Tổ chức trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận mỗi nước.

Tổ chức Mặt trận của hai bên tăng cường tuyên truyền vận động các ngành, địa phương, các tổ chức và nhân dân thực hiện đúng các các quy chế về quản lý biên giới theo pháp luật của mỗi bên, các Hiệp ước, Hiệp định về biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài vì lợi ích chung của hai nước. Duy trì các hoạt động trao đổi thông tin, hội đàm, giao ban định kỳ; phối hợp tuần tra, giữ gìn tốt trật tự, an ninh biên giới; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn tốt trật tự, an ninh khu vực biên giới. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chính quyền, các sở, ban ngành 10 địa phương của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào đã tích cực phối hợp để phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương của Lào trong hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, khuyến khích nhân dân hai bên trao đổi hàng hóa, tránh xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp trong việc giao thương và giúp nhân dân giao thương đúng pháp luật; tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo thông qua việc tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và cao đẳng nghề cho cán bộ, học viên các tỉnh của Lào. 

Hầu hết các sinh viên, cán bộ sau khi tốt nghiệp về lại tỉnh công tác đã góp phần tích cực cho việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Về hợp tác y tế, các bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại khu vực biên giới. Hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; hợp tác về khoa học công nghệ, giao thông vận tải được quan tâm thúc đẩy.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá, các bên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Campuchia – Lào - Việt Nam. 

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tập trung tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Thông qua Chương trình hợp tác đã góp phần tăng cường các hoạt động trao đổi giao lưu, hợp tác toàn diện của ba tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân từ cấp Trung ương đến địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào. Các hoạt động trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận được tiến hành thường xuyên, đi vào nề nếp; kêu gọi được nhiều tổ chức và cá nhân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ người nghèo ở các tỉnh có chung đường biên giới của cả ba nước. 

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả Bản ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013-2016. 

Thông qua các hoạt động hợp tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận hai nước bạn, Campuchia và Lào, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và sự hợp tác toàn diện Campuchia - Lào- Việt Nam đã và đang tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước.” Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh khẳng định.

Ngài H.E. Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cho biết, thực hiện nội dung bản Tuyên bố chung Campuchia - Việt Nam - Lào tại Hội nghị Quốc tế Chủ tịch Mặt trận ba nước, Mặt trận ba nước đã tích cực thực hiện các hoạt động cuả mình trong các lĩnh vực an ninh, chính trị, trật tự tại vùng biên giới; thương mại và dịch vụ; y tế; xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo và phát triển vùng biên giới.

Quan hệ giữa ba nước đã đơm hoa kết trái trên mọi lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế, du lịch, văn hóa và khoa học. Đồng thời, quan hệ thương mại giữa ba nước cũng tăng trưởng không ngừng. Những yếu tố này đã tạo nên bầu không khí tốt lành cho công tác gìn giữ hòa bình, ổn định, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân ba nước. 

Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Vẳn cũng khẳng định sự hợp tác giữa 3 nước trong các lĩnh vực đều có những bước tiến bộ mới tích cực hơn với nhiều nội dung, hình thức hợp tác phong phú, đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 3 đất nước và 3 cơ quan Mặt trận.

Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi giới tính, độ tuổi biết và hiểu sâu rộng hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 3 đất nước anh em. 

Bên cạnh đó, luôn quan tâm khuyến khích, động viên nhân dân Lào, nhất là ở các địa phương có chung được biên giới giữa Lào - Việt Nam - Campuchia tăng cường thắt chặt tình đoàn kết, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó, tập trung giữ gìn an ninh, trật tự dọc theo đường biên giới. 

Để tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, cũng như tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị đoàn kết Campuchia - Lào - Việt Nam theo tinh thần Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước bà Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Vẳn đề nghị tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân các dân tộc của ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như Mặt trận 3 nước chúng ta trên cơ sở luật pháp của mỗi nước, trên tình đoàn kết vững bền, sự hợp tác toàn diện giữa Campuchia - Lào - Việt Nam sao cho ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước cũng như nhân dân mỗi dân tộc chúng ta.

Khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, phòng ngừa các âm mưu, thủ đoạn hòng phá vỡ, gây mất an ninh, trật tự dọc theo biên giới ba nước để bảo vệ, giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân ba dân tộc Campuchia - Lào - Việt Nam.
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc kết nghĩa giữa các thôn bản, các huyện và các tỉnh có chung đường biên giới giữa ba nước.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ bản sắc văn hóa Mường

Gìn giữ bản sắc văn hóa Mường

Việc bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường luôn được chính quyền địa phương và người dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) chú trọng.

Tin nóng

Xem nhiều nhất