: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:00:16 14/08/2019

Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phía Nam

Sau 10 ngày học tập, khóa VII (lớp 1) bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, huyện của các tỉnh, thành phía Nam (từ Thừa Thiên - Huế trở vào) do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tại TP HCM đã hoàn thành chương trình. Lễ bế giảng được tổ chức ngày 14/8.

Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phía Nam

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ bế giảng.

Dự Lễ bế giảng có TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; TS Tạ Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam (Trung tâm)...

Báo cáo tại Lễ bế giảng, TS Lê Mậu Nhiệm, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có 153  học viên là các phó chủ tịch, trưởng và phó các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ cấp tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực và cán bộ Ủy ban MTTQ cấp huyện, một cán bộ của Ban Công tác phía Nam - cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận đã diễn ra trong 10 ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu khai mạc, bế mạc chỉ đạo và trao đổi một số trọng tâm công tác từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ các tháng cuối năm, trong đó là trọng tâm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội IX MTTQ Việt Nam. Có 12 chuyên đề chính về đường lối, chủ trương của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân  tộc, về MTTQ Việt Nam; lịch sử truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác vận động quần chúng nói chung, về công tác Mặt trận nói riêng... được trao đổi tại lớp và có 1 ngày đi thực tế ở Long An nhằm trao đổi kinh nghiệm về “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành”.

Lớp bồi dưỡng có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và trực tiếp của TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Theo TS Lê Mậu Nhiệm, trong quá trình học, một số học viên đã có ý thức thảo luận thông qua phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi với các báo cáo viên. Lớp học có 153/153 học viên đã đạt kết quả tham gia khóa bồi dưỡng và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phía Nam - 1

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Trung tâm đã cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cho 153 học viên và quyết định biểu dương khen thưởng cho 25 học viên đã có nhiều thành tích trong việc tham gia khóa bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Trung tâm đã lên kế hoạch, phối hợp với các cơ quan tại TP HCM, các cơ quan các tỉnh, do đó đã tổ chức lớp bồi dưỡng lớp học đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp. Đồng thời, Phó Chủ tịch đánh giá cao ý thức học tập, nghiên cứu của các học viên đã chấp hành đúng nội quy, chăm chỉ nghiên cứu, các bài thu hoạch có chất lượng cao.

Đặc biệt, lớp học đã được nghe các giảng viên, báo cáo viên là những cán bộ đang làm công tác quản lý và đang công tác ở Mặt trận Trung ương, ở học viện, viện nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, trong công tác vận động quần chúng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, từ kinh nghiệm đã có, cùng với những kiến thức thu được từ khóa bồi dưỡng, các học viên là cán bộ Mặt trận cơ sở sẽ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao và sẽ góp phần vào việc tiếp tục mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị, Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học dựa trên cơ sở những thành quả đạt được tổng kết, rút kinh nghiệm để công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếp theo đạt chất lượng cao hơn.

Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phía Nam - 2

TS Tạ Văn Sỹ trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Quốc Định