: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:46:00 08/01/2019

Khai mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9

Ngày 8/1, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khoá VIII đã diễn ra trọng thể tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội nghị nhằm thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019; thông qua tờ trình về nội dung báo cáo chính trị, dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, đề án Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Khai mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9.

Dự hội nghị có ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, các Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần này có nhiệm vụ hết sức quan trọng, thảo luận nhiều nội dung, trong đó có các nội dung của cả nhiệm kỳ  2019-2024. 

Nhìn lại năm 2018, trên cơ sở kế thừa kết quả và phát huy kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong bối cảnh đất nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của các cấp, các nghành các địa phương và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Mức tăng trưởng đạt mức 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua, 12 chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành, 9 chỉ tiêu vượt; thu nhập bình quân đầu người 2.587 USD/người, tăng gần 200 USD so với năm 2017. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. 

Khai mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 - 1

Quang cảnh hội nghị.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đã có trên 40% số xã trong cả nước đạt chuẩn, vượt tiến độ đề ra (Cả nước đã có 3.838 xã (vượt 38,8%) đạt chuẩn nông thôn mới; 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới). 

Chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội được quan tâm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8% . Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm tích cực; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được thực hiện quyết liệt. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, vị thế và uy tín của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước diễn ra rộng khắp, nhất là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đã làm nên sức bật cần thiết cho các mục tiêu phát triển. 

“Kết quả này tiếp tục là cơ sở, động lực cần thiết, quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. 

Năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình, mục tiêu của Nhà nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. 

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, công tác tham mưu cho Đảng của MTTQ Việt Nam ngày càng có chiều sâu. Nhiều nơi, MTTQ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thể hiện chính kiến, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước. 

“Đây chính là những ưu điểm góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam, cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong các năm tiếp theo”, người đứng đầu MTTQ Việt Nam khẳng định. 

Khai mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 - 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ hội nghị.

Nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 28/12/2018: ...các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới, phối kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, công tác Mặt trận còn những hạn chế, bất cập, thiếu sót, cần tiếp tục quan tâm và sớm có biện pháp, khắc phục quyết liệt, triệt để trong thời gian tới.  

Năm 2019 được xem là năm có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; là năm chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm thực hiện NQ đại hội 12 của Đảng; là năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đối với Quốc hội là năm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng hoạt động; đối với Chính phủ là năm tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đối với MTTQ Việt Nam là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. 

Đây cũng là năm Đảng, Nhà nước ta xác định đất nước ta tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Do vậy, yêu cầu của việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cần được củng cố, tăng cường ở mức cao hơn, trên cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc và đồng thuận xã hội. 

Từ ý nghĩa và mục đích quan trọng của Hội nghị,  Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cụ, các vị và các đồng chí trong UBTƯ MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần làm việc dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào văn bản trình Hội nghị. 

“Đặc biệt chúng tôi dành nhiều thời gian, chia thành 4 tổ thảo luận với hy vọng sẽ có nhiều sáng kiến phát huy vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam giai đoạn tới, Mặt trận phải thực sự thể hiện rõ vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, tổ chức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận”-  người đứng đầu MTTQ Việt Nam khẳng định. 

Khai mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã trình bày tờ trình xin ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019; tờ trình xin ý kiến góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trình bày tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trình bày tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX và tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lê Na - Quốc Định
Ảnh: Quang Vinh