Kiểm tra công tác cán bộ, Đảng viên tại tỉnh Hà Giang

N. Phượng

Ngày 10/12, Đoàn Giám sát của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện các quy định trong công tác cán bộ, giám sát cán bộ, đảng viên theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị và các quy định, nghị quyết của Đảng.

Kiểm tra công tác cán bộ, Đảng viên tại tỉnh Hà Giang

Quang cảnh diễn cuộc họp.

Theo báo cáo của tỉnh Hà Giang, tính đến cuối tháng 6/2019, toàn tỉnh có gần 32.000 cán bộ công chức, viên chức. Trong đó khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện có1.265 người, khối chính quyền 26.418 người; cán bộ công chức cấp xã 4.303 người.

Những năm qua, tỉnh luôn thực hiện đúng các quy định, chính sách về công tác cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ, kịpthời; việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện hợp lý. Giai đoạn 2016 – 2019, cấp ủy các cấp đã thực hiệnkiểm tra 163 tổ chức đảng và 151 đảng viên về công tác cán bộ…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát đề xuấtl ãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy cung cấp thêm những văn bản, báo cáo về công tác cán bộ, giám sát cán bộ, đảng viên; những thuận lợi khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về công tác cán bộ.

Đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã thông tin, làm rõ thêm một số vấn đề đoàn công tác quan tâm.

Đồng thời đề xuất Trung ương cần có chính sách riêng trong tuyển dụng, thu hút nhân tài là người địa phương, người dân tộc thiểu số; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trong việc tinh giản biên chế, nhất trong lĩnh vực giáo dục, ý tế…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao những kết quả trong thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh, nhất là những cách làm mới trong đánh giá cán bộ, sáp nhập các cơ quan, đơn vị và bồi dưỡng cán bộ.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đề nghị tỉnh Hà Giang cần có biện pháp kiên quyết, kịp thời trước một số vấn đề được dự luận xã hội quan tâm liên quan đến công tác cán bộ; quan tâm đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong đánh giá cán bộ; xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi từ các cán bộ lão thành, người có uy tín về công tác cán bộ; rà soát lại đội ngũ cán bộ còn thiếu các tiêu chuẩn về bằng cấp, chứng chỉ để có biện pháp chỉ đạo, xử lý; xây dựng quy chế, cơ chế tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các ý kiến của nhân dân và ý kiến phản hồi của MTTQ…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất