: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
13:04:15 10/01/2020

Mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 10/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực.

Mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận.

Năm 2019, MTTQ thành phố, các tổ chức thành viên và địa phương đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 65,9 tỷ đồng; đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1019 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tổ chức chương trình “Tết ấm tình người”, tặng quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn và học sinh nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố hiện còn 0,42%. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 được hơn 46 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo đá Đông A, thuộc quần đảo Trường Sa.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thành lập 4 đoàn giám sát độc lập: giám sát về các nội dung: phản ánh về tham nhũng xảy ra tại các nhà chung cư; giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác hòa giải ở cơ sở; giám sát về an toàn thực phẩm; giám sát việc thực hiện Luật Khoa học công nghệ. Năm 2019 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức 9 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố và Đề án của UBND thành phố; cấp huyện tổ chức 78 hội nghị, cấp xã tổ chức 820 hội nghị.

Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh. 100% các địa phương đều tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nét mới năm 2019 là Bí thư Thành ủy đã đối thoại với đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố....

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác Mặt trận của thành phố Hà Nội trong năm 2019.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, trong năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố cần tập trung hoạt động vào các chương trình trọng tâm đã được xác định. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng chính sách pháp luật, hoàn thiện thể chế. Đặc biệt, trong 5 chương trình hành động năm 2020, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực yêu cầu, MTTQ Việt Nam thành phố cần chọn nội dung quan trọng nhất, thực hiện và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để đạt hiệu quả cao hơn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền, phát huy vai trò tập hợp người có uy tín, tiêu biểu tham gia vào hoạt động; tiếp tục nâng cao chất lượng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư...

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020 và sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Vì vậy, Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả”, tiếp tục nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tạo đồng thuận xã hội. 

MTTQ Việt Nam thành phố cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội, nhất là tham gia góp ý kiến xây dựng nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đổi mới hoạt động của Mặt trận các cấp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, hỗ trợ tạo điều kiện để Mặt trận tổ chức tốt các hoạt động.

Mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước - 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thực hiện chương trình hành động chung. Phối hợp để tiếp tục củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nâng cao dân trí, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Phối hợp thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện nghiêm túc quy ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần tham gia xây dựng chính quyền...

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, chăm lo Tết cho người nghèo; thăm, tặng quà các văn nghệ sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các hoạt động văn hóa, thể thao... để nhân dân vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tình nghĩa, kỷ cương, mọi người, mọi nhà đều có Tết...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận.

Nhấn mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bà Nguyễn Lan Hương cho biết Mặt trận các cấp sẽ mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Xác định trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ xương sống của Mặt trận là giám sát phản biện, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trong công tác giám sát, bám sát các nhiệm vụ chính trị, các nội dung giám sát tránh trùng lắp, có cách tiếp cận riêng của Mặt trận. Trong phản biện xã hội, chọn nội dung cũng như những vấn đề có tác động lớn đến người dân. Cùng với đó,“trẻ hóa” cán bộ Mặt trận với tinh thần nỗ lực không ngừng để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, bản lĩnh; lan tỏa cái tốt, cái đẹp trong cộng đồng, cũng như ngăn chặn, đấu tranh với tiêu cực, cái xấu.

Tại hội nghị, UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể xuất sắc; UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì đã có đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận.

Tuệ Phương