Nghiệm thu đề tài khoa học ‘Nâng cao chất lượng hoạt động của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong xây dựng pháp luật’

Tiến Đạt

Chiều 4/2, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong xây dựng pháp luật”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị.

Nghiệm thu đề tài khoa học ‘Nâng cao chất lượng hoạt động của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong xây dựng pháp luật’

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Hiện nay, công tác xây dựng pháp luật và tham gia xây dựng pháp luật luôn được UBTƯ MTTQ Việt Nam quan tâm thực hiện. Từ khi Hiến pháp 2013 được ban hành cho đến nay, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì soạn thảo nhiều văn bản QPPL quan trọng, trong đó có Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, các Nghị quyết liên tịch với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Chính phủ, từ đó tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Từ thực tế triển khai hoạt động tại UBTƯ MTTQ Việt Nam, đề tài đã phân tích thực trạng các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xây dựng pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian qua để đưa ra nhận định, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động xây dựng pháp luật của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đã được nghe Ban chủ nhiệm đề tài đưa ra các quan điểm, phương hướng và xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể, thiết thực như: nhóm giải pháp về nhận thức, nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; nhóm giải pháp về công tác phối hợp để nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật của UBTƯ MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các nội dung đã góp ý, đồng thời rà soát, xem xét lại những tồn tại, hạn chế để đảm bảo tính liên kết, logic cho các giải pháp được nêu trong đề tài.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn, trong thời gian tới, công tác xây dựng pháp luật và tham gia xây dựng pháp luật của UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ nhận được nhiều hơn những đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, Ủy viên Hội đồng tư vấn, từ đó gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của nền lập pháp nước nhà trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất