: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:52:26 14/06/2019

Phát huy hiệu quả mô hình tự quản ở khu dân cư

Ngày 14/6, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản về tình hình tổ chức và hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, bản, tổ dân phố do Phó Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đã khảo sát và làm việc tại Quảng Bình.

Phát huy hiệu quả mô hình tự quản ở khu dân cư

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Quảng Bình cần phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện mô hình tự quản ở KDC.

Sau khi Đoàn khảo sát đã đi thực tế tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), Đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình.

Tại Quảng Bình hiện có 1.262 khu dân cư (KDC) gồm thôn, bản, tổ dân phố. Mỗi KDC đều có Ban cán sự KDC, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể, hoạt động được đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ hoặc Đảng bộ bộ phận.

Thời gian qua, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở KDC đã quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất, chủ động đổi mới nội dung, phương thực hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực. Mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo thống kê, đến nay, Quảng Bình có 4.571 mô hình tự quản do Mặt trận, các ngành, chi hội đoàn thể xây dựng với 136.150 thành viên tham gia. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 852 mô hình; an ninh trật tự 1.337 mô hình; lĩnh vực môi trường 1.027 mô hình; lĩnh vực thực hiện nếp sống văn minh 1.001 mô hình.

Các mô hình được đánh giá là góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân. Góp phần tích cực thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Với hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và phát triển về tổ chức, hoạt động, nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó xây dựng được các mô hình tự quản cộng đồng dân cư hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Quang, từ thực tiễn hoạt động có nhiều vấn đề đặt ra, đòi hỏi tiếp tục được nghiên cứu, khắc phục những tồn tại, hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trong thời gian tới.

Các đại biểu khác cũng tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản, nhận thức của người dân, công tác tuyên truyền, phối hợp… Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các mô hình trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Quảng Bình đã đạt được trong thực hiện mô hình tự quản về tình hình tổ chức và hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo thống nhất với đề xuất hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động chung của các mô hình tự quản. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu Quảng Bình cần triển khai đánh giá tổng kết, sơ kết, biểu dương khen thưởng để nhân rộng mô hình. Xây dựng bản nội quy, hương ước, quy ước ph hợp từng địa bàn dân cư để thực hiện. Xây dựng bộ máy triển khai tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm tính cộng đồng, tự nguyện, tự giác, trách nhiệm, phát huy dân chủ, xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Quảng Nghĩa - Xuân Thi