Quảng Nam: Tiên Phước tập trung triển khai có hiệu quả Đề án 548

Chí Đại

Huyện Tiên Phước nằm trên hành lang kinh tế nam Quảng Nam là huyện đông dân, cung cấp lực lượng lao động lớn. Nơi có điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai thích hợp với nhiều loại cây, con đặc sản, cây ăn quả nổi tiếng, điểm mạnh cho phát triển KT-XH và du lịch của địa phương.

Quảng Nam: Tiên Phước tập trung triển khai có hiệu quả Đề án 548

Tiên Phước đón nhận di tích quốc gia làng cổ Lộc Yên.

Huyện đã xây dựng Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 (Đề án 548). Mục tiêu chính của Đề án nhằm xây dựng Tiên Phước thành vùng trọng điểm về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái và huyện mang đặc trưng vùng trung du Quảng Nam.

Đề án tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ lớn: 1 là bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng truyền thống; 2 bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa đá, văn hóa nhà vườn; 3 xây dựng mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại bền vững; 4 bảo tồn phát huy giá trị di tích, danh thắng, làng nghề truyền thống; 5 xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế vườn, trang trại, du lịch; 6 xây dựng hệ thống hạ tầng dịch vụ giới thiệu quảng bá giá trị văn hóa, hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ.

Huyện cũng đã quy hoạch 4 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích 1.850 ha. Như sản xuất tập trung cây ăn quả với kết hợp du lịch sinh thái. Tập trung chỉnh trang vườn nhà xanh-sạch-đẹp-hiệu quả, xây dựng vườn mẫu, các mô hình vườn cây ăn quả…

Giai đoạn 2019-2025, huyện tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng khoảng 61 công trình thủy lợi bậc thang, tưới cho 1.826 ha đất trồng cây các loại. Đồng thời đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện; chương trình phát triển hạ tầng vùng nguyên liệu; chương trình cải tạo nâng cấp lưới điện của tỉnh vào các vùng sản xuất. Hình thành mô hình làng mẫu, khu dân cư kiểu mẫu có cảnh quan đẹp, với nhiều loại cây trồng đặc sản, giá trị kinh tế cao gắn với khai thác du lịch. Ngành nông nghiệp huyện từng bước chuyển đổi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển an toàn bền vững. Giá trị sản xuất nông nghiệp 3 năm 2016- 2018 tăng bình quân 7,6 %.

Đặc biệt, với sự cầu thị, quan tâm xúc tiến thu hút đầu tư, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp và HTX đến tìm hiểu, khảo sát, đăng ký dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trồng rừng, kinh tế vườn, trang trại, du lịch trên địa bàn huyện.

Huyện cũng đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung quyết liệt và tiếp tục tăng tốc thực hiện các chương trình trọng điểm như: Xây dựng xã, huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2022; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quy hoạch xây dựng vùng sản xuất tập trung trồng cây ăn quả, cây dược liệu, cây đặc sản; trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ...

Khó có thể nói hết những hiệu quả từ việc triển khai Đề án 548 nhưng có thể khẳng định rằng, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra; quyết tâm xây dựng huyện Tiên Phước đạt huyện NTM vào năm 2022 và danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2010 2025.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất