: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:10:00 05/03/2016

Sóc Trăng: 12/17 ấp đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135

Ông Lý Bình Cang, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến cuối năm 2015 toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 7/44 xã đặc biệt khó khăn và 12/72 ấp đặc biệt khó khăn thuộc xã Khu vực II đã hoàn thành Chương trình 135, có 19/22 xã điểm được công nhận xã NTM. 

Tỷ lệ hộ nghèo tại Sóc Trăng giảm từ 24,31% (năm 2010) nay xuống còn 8,88% (2015). Riêng tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm hàng năm từ 3,5-4%, nhanh hơn tỷ lệ giảm nghèo bình quân chung của tỉnh 1-2%. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị để kiểm tra, giám sát đồng thời nâng cao năng lực cán bộ vùng đồng bào dân tộc phụ trách công tác giảm nghèo…   

Phương Liên