Sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở Quảng Ngãi

Tấn Thành - Chí Đại

Sáng 7/11, Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở Quảng Ngãi

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo với Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo đó, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về triển khai thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở nhằm quán triệt các nội dung, cách thức tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại các địa phương chuẩn bị về đích NTM trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở 2 huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố cũng đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM trên 80 xã trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đã có 1 huyện (huyện Nghĩa Hành) đạt chuẩn NTM năm 2018 và 1 huyện (huyện Tư Nghĩa) đã tổ chức xong việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM.

Đối với cấp xã, đến nay đã có 59 xã/164 xã đạt chuẩn NTM và có 25 xã đang thẩm định hồ sơ, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019.

“Đối với huyện Tư Nghĩa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp phát phiếu lấy ý kiến cho 19.926 hộ, bằng 60% hộ gia đình trên tổng số hộ của 13 xã thuộc huyện Tư Nghĩa (33.220 hộ). Trong 19.926 phiếu đánh giá đối với 11 câu hỏi, ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ thấp nhất là: 16.864 phiếu, 84,6% (câu hỏi số 8); ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ cao nhất là 19.675 phiếu, 98,7% (câu hỏi số 4); riêng câu hỏi số 11 đạt tỷ lệ hài lòng là 19.661 phiếu 98,6%” - bà Trần Thị Thanh Thúy nói.

Tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị đến Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam một số nội dung như: Thời gian lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở cấp huyện trong vòng 15 ngày là chưa hợp lý; Trung ương cần xây dựng hệ thống bảng biểu thống nhất từ Trung ương đến cơ sở để thuân tiện cho việc thống kê, tổng hợp phiếu lấy ý kiến.

Sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở Quảng Ngãi - 1

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: “Qua báo cáo việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian vừa qua, tôi thấy các cấp Mặt trận trong tỉnh làm rất thực chất, chặt chẽ và đảm bảo các yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, góp phần vào làm cơ sở rất chắc chắn cho Ban chỉ đạo của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM”.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng ghi nhận các ý kiến, góp ý về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM của Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp trong tỉnh thực hiện tốt việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần phối hợp với Văn phòng điều phối NTM của tỉnh trong việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất