: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:50:00 16/09/2015

Tấm gương sáng ở khu dân cư

Là người uy tín ở khu dân cư tổ 5, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, ông Đinh Quang Nghiêu, người dân tộc Tày luôn được người dân khu phố tôn vinh là tấm gương sáng của cộng đồng trong nhiều năm qua.

Tổ 5 là một trong 21 tổ dân phố thuộc phường Sông Cầu ở trung tâm thành phố Bắc Cạn, có 117 hộ với trên 451 khẩu, có 4 dân tộc (Kinh, Tày, Mường, Nùng) cùng đoàn kết chung sống… Ông Nghiêu nắm việc của khu dân cư trong lòng bàn tay, hiểu người, hiểu chuyện từng nhà và luôn trăn trở tìm mọi cách bàn bạc, phối hợp với cảnh sát khu vực bảo vệ sự bình yên của khu dân cư. 

Chia sẻ công việc của mình, ông Nghiêu cho rằng, muốn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở tổ dân phố, trước hết cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo, vào cuộc của cấp uỷ và đội ngũ cán bộ cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân. 

Rút kinh nghiệm từ những lần đi vận động nhân dân, ông Nghiêu cho hay, các cấp cần có kế hoạch, kinh phí để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến tận người dân, vận động nhân dân thực hiện. Đặc biệt cần quan tâm hơn cả về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ cán bộ đang làm công tác ở cơ sở thôn, bản, tổ dân phố, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, khó khăn


Trong công tác dân tộc của tỉnh Bắc Cạn, có ghi nhận về những đóng góp bền bỉ của ông Đinh Quang Nghiêu với khu dân cư của mình. Nhưng khi nói về mình, ông bảo, còn nợ nhân dân rất nhiều, vì mong mỏi của ông là làm sao cho đồng bào dân tộc trong khu mình ở ngày càng có cuộc sống hạnh phúc hơn.   

Lê Na