Tăng cường đưa báo Đại Đoàn Kết về khu dân cư

Nhã Phương

Ngày 24/9, tại Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cho rằng, Mặt trận các tỉnh nên cân nhắc xem xét, trang bị báo Đại Đoàn Kết cho đội ngũ cán bộ của mình. 

Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, báo Đại Đoàn Kết, cơ quan Trung ương của MTTQ Việt Nam, trong nhiều năm qua đã truyền tải nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp Luật của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam từ Trung ương tới địa phương nhưng hiện nhiều Ban Công tác Mặt trận và số lượng trưởng Ban CTMT được đọc báo Đại Đoàn Kết vẫn còn rất hạn chế. 

Về việc tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nhấn mạnh, các tỉnh cần sớm tập hợp lại để báo cáo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Dựa vào kết quả báo cáo của các tỉnh thành, Mặt trận Trung ương sẽ báo cáo để gửi tới Quốc hội, Chính phủ. 

Trong công tác tổ chức, theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, hiện nay, các tỉnh vẫn gộp giữa Tuyên giáo và tổ chức làm một ban. Thời gian tới các tỉnh nên tách ra làm 2 ban: Ban Tuyên giáo và Ban tổ chức theo mô hình của Trung ương. 

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã trao đổi chuyên đề về công tác Tổ chức – Cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, giới thiệu về Điều lệ và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Giới thiệu về quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi và bổ sung).

Trao đổi về giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ của MTTQ Việt Nam, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần tập trung vào một số giải pháp như: Xây dựng Ủy ban MTTQ các cấp, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên trách. Về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ các cấp chuyên nghiệp, chất lượng, coi trọng tiêu chuẩn cán bộ, tuyển chọn các cán bộ có trình độ, tâm huyết đối với công tác Mặt trận.

Trong công tác thi đua khen thưởng, cán bộ Mặt trận phải đề ra được tên phong trào với những khẩu hiệu hành động, tuyên truyền sắc bén, sát đúng với tình hình, nguyện vọng và lợi ích của quần chúng nhân dân. Cán bộ, Đảng viên phải tích cực vận động quần chúng, đi đầu làm gương cho mọi người; phát hiện điển hình, phổ biến những kinh nghiệm, nêu gương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

“Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào. Thi đua góp phần động viên, khuyến khích phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới.

Sau một ngày thảo luận sôi nổi, các đại biểu cũng đã được cung cấp những nội dung về công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn các quy trình tập hợp, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội; MTTQ Việt Nam với công tác dân tộc; đổi mới công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam đã được Đoàn Chủ tịch thông qua; hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận 150 của Ban Bí thư về xây dựng và phát huy cốt cán phong trào các tôn giáo.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tiếp sức mùa thi tại 63 tỉnh, thành phố

Tiếp sức mùa thi tại 63 tỉnh, thành phố

Thông điệp "Fighting! Tự tin thi tốt!" được lan tỏa rộng rãi sẽ cổ vũ tinh thần tự tin bước vào phòng thi, đây sẽ là điểm mới ấn tượng của chương trình Tiếp sức mùa ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất