Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực

H.Vũ Ảnh: Quang Vinh

Ngày 15/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tham dự cuộc họp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc họp.

Đề nghị người đứng đầu “nêu gương”

Trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết: Chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.093 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội, trong đó có 763 ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và 2.330 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được phản ánh qua hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. 

Theo đó, cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí với nhiều kết quả cụ thể, đáng ghi nhận. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, nhiều vụ việc chỉ được quan tâm xử lý khi có sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; còn nhiều ngành và địa phương vẫn chưa thực sự “vào cuộc”, có biểu hiện né tránh và kết quả thực hiện chưa rõ nét.

Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của cả hệ thống chính trị.

Đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện và thể hiện trách nhiệm “nêu gương” để cán bộ, công chức các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bày báo cáo tại cuộc họp.

“Cử tri và nhân dân đồng tình trước quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc rà soát, phát hiện và thu hồi các quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, thiếu tiêu chuẩn, đồng thời kỷ luật nghiêm đối với nhiều cán bộ vi phạm. Tuy nhiên, việc lợi dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ, thực hiện bổ nhiệm sai quy trình, thiếu tiêu chuẩn còn tồn tại ở một số ngành, địa phương đến nay chưa được xử lý triệt để. Đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn đối với việc rà soát cán bộ, xử lý những trường hợp sai phạm công khai để nhân dân biết và giám sát”- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho hay.

Tinh giản biên chế cần lộ trình khoa học

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Hầu A Lềnh cũng cho biết, nhân dân quan tâm, đồng tình việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tuy nhiên, việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức chưa có sự thống nhất chỉ đạo chung, tại một số địa phương kết quả việc thực hiện thí điểm chưa rõ nét.

Cử tri và nhân dân mong muốn việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần có lộ trình khoa học, đảm bảo sự đồng bộ, tính khả thi và liên thông trong hệ thống chính trị; cần thực hiện tổng kết, đánh giá việc thí điểm trước khi thực hiện nhân rộng.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, nhất là Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn đối với việc rà soát cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các sai phạm. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực - 3

Quang cảnh cuộc họp.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, cử tri và nhân dân lo lắng, bất an trước tình hình hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra liên tiếp ở các khu chung cư, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất và hộ gia đình, gây hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống cháy nổ; rà soát, kiểm tra những cơ sở, dự án, khu chung cư không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy, chữa cháy; làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ các cơ sở, doanh nghiệp, ban quản trị các khu chung cư cao tầng, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm. 

Tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng

Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các địa phương 5 kiến nghị.

Theo đó, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố cần sớm hoàn thành bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ cải cách hành chính; giảm chi phí trung gian, thực hiện công khai, minh bạch, tăng khả năng tiếp cận của nguời dân và doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có giải pháp hiệu quả để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết xử lý nghiêm những người có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản của Nhà nước; tăng cường hiệu quả trong thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục phát hiện, xử lý những cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, lãng phí, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực thi trách nhiệm. 

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng kiến nghị, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy hoạch đô thị, nhất là quy hoạch khu dân cư và hạ tầng cơ sở; đánh giá kỹ tác động môi trường và tính khả thi trước khi triển khai xây dựng các dự án chung cư, nhà cao tầng tại các thành phố lớn.

Đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát chất lượng và công tác quản lý của các dự án, khu chung cư, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, nâng cao ý thức người dân và cộng đồng về việc phòng ngừa cháy nổ; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước.

Về tình trạng khai thác cát trái phép, chặt phá rừng tự nhiên, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ và Quốc hội, trong đó đã 2 lần kiến nghị với Chính phủ vào năm 2013, 2014 và 6 lần báo cáo liên tục tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XIII, khóa XIV trong các năm từ 2013 đến năm 2017.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã báo cáo về tình trạng này trước Quốc hội và trực tiếp nêu các kiến nghị cụ thể.

Do đó, tại kỳ họp này, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam một lần nữa đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp mạnh mẽ hơn, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các địa phương vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm, xử lý nghiêm minh, kiên quyết hơn đối với những cán bộ bao che cho các đối tượng vi phạm. 

Cùng với đó, là đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan tiếp tục tập trung giải quyết một số vấn đề như: phát triển văn hoá - xã hội, thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ưu tiên nguồn lực phát triển vùng có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng; thực hiện nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm; tiếp tục quan tâm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất lao động, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Trung Thu xứ người

Trung Thu xứ người

Năm nào cũng thế, cứ đến tháng 8 âm lịch, những người Việt xa xứ ở nhiều nơi trên thế giới lại quây quần bên nhau tổ chức đêm Trung thu, vừa là để nhớ về nguồn cội, ...
Khá giả nhờ trồng bơ

Khá giả nhờ trồng bơ

Cây bơ được xem là một trong những loại cây xóa đói giảm nghèo tốt, do có thu nhập cao.

Tin nóng

Xem nhiều nhất