: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:45:00 25/06/2017

Tập huấn triển khai CVĐ xây dựng NTM, đô thị văn minh

Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho cán bộ chuyên trách, lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp thuộc huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến về những vấn đề liên quan đến đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc vận động trong thời gian qua và triển khai 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Đề án 04 của Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng với các nội dung của cuộc vận động thì một số điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng được đưa ra tại Hội nghị.

Hội nghị tập huấn lần này nhằm giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở nắm vững những nội dung của cuộc vận động để có thể áp dụng vào thực tiễn tại địa phương một cách hiệu quả nhất.

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể các và nhân dân, sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, An Giang đã có 13/119 xã được công nhận xã nông thôn mới. 

T.H.