: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:28:00 21/10/2015

Triển khai Dự án giám sát cán bộ, công chức, đảng viên tại khu dân cư

Ngày 21/10, Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Giám sát cán bộ, công chức, đảng viên sinh hoạt ở khu dân cư”  năm 2015 với sự tham dự của 119 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ quận, huyện; Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ của 56 xã – phường trên địa bàn TP.

Theo ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng, việc triển khai giám sát được thực hiện căn cứ QĐ số 134/QĐ- MTTQ – BTT (ngày 26/8/2015) của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng. Chủ thể giám sát trực tiếp là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác MT. Đối tượng giám sát là cán bộ, công chức, đảng viên sinh sống tại các khu dân cư và hiện đang công tác trên địa bàn TP và tại cơ quan cấp phường – xã (đang sinh sống ở nơi cư trú). Tổng cộng có 14 nội dung được triển khai giám sát. Trong đó có nội dung “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của Đảng, Nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai; thu chi các loại quỹ, thuế, lệ phí; cấp các loại giấy phép, chứng thực xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ; sử dụng ngân sách xã – phường và các khoản đóng góp của nhân dân” hoặc “Thiếu trách nhiệm phục vụ nhân dân, sách nhiễu gây phiền hà khi giải quyết các công việc của dân, nhận tiền, lợi ích vật chất khác của dân liên quan đến công việc mà mình giải quyết”.

Phương pháp giám sát được tiến hành thông qua phiếu khảo sát được phát đến từng chủ thể được khảo sát. Trước ngày 23/11/2015 Ủy ban MTTQ, Ban Tổ chức, Quận ủy, Huyện ủy các quận – huyện phải gửi kết quả báo cáo thực hiện và phiếu khảo sát về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng.

Thanh Tùng