: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:35:00 15/09/2017

Tuyên truyền Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Ngày 15/9, tại tỉnh Cao Bằng, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho cán bộ Mặt trận cấp cơ sở và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập trung vào việc quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về Cuộc vận động; một số chính sách mới liên quan đến Cuộc vận động; Phổ biến những kinh nghiệm hay và một số mô hình, điển hình trong triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được trao đổi  kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cán bộ Mặt trận, các chi hội, chi đoàn trong công tác tuyên truyền cuộc vận động.     

N.Phượng