UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đến thăm MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Chung

Chiều 23/12, Đoàn cán bộ UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Chăn Tha Vông Sẻn A mát Môn Try, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước với MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ niềm vui mừng khi được gặp gỡ đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác với Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta năm 2016 và các hoạt động của UBMTTQ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

 Năm 2016 là năm đầu Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tỉnh thứ XVIII và Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 24/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,05%, vượt mục tiêu kế hoạch và cao nhất khu vực Bắc Trung bộ. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt 2,5%. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với công tác mặt trận, trong năm 2016, UBMTTQ tỉnh đã phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhiều nội dung công việc được tập trung trong những phần việc cụ thể của Mặt trận các cấp, nhất là làm tốt công tác bầu cử, việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân ngày càng kịp thời, đa dạng hơn. Tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đối ngoại nhân dân, chăm lo cho người nghèo, những người yếu thế trong xã hội và các gia đình chính sách.

Thay mặt đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chăn Tha Vông Sẻn A mát Môn Try cám ơn nhân dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã giúp đỡ nhân dân các bộ tộc Lào trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian qua. Ông cũng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thể của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa với đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Thanh Hóa và mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong thời gian tới.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất