: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:15:00 30/07/2017

Vĩnh Long: 100% ấp- khóm xây dựng hương ước, quy ước

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hiện toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 100% ấp- khóm, khu dân cư đã xây dựng xong hương ước, quy ước và được UBND các huyện- thị- thành phê duyệt đưa vào triển khai, thực hiện, với trên 40.200 cuộc tuyên truyền cho 888.880 lượt người tham dự.

Hiện tỉnh có 468/468 cơ quan; 506/506 trường học, bệnh viện, trạm y tế; 109/109 xã-phường- thị trấn; 847/847 ấp- khóm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Các đám cưới được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng theo Luật Hôn nhân và Gia đình, cơ bản xóa được tệ tảo hôn. Đối với việc tang, 100% xã- phường- thị trấn đều có đội mai táng, người mất được khai tử theo quy định. Hiện đa số các đám tang giảm đáng kể việc tổ chức ăn uống linh đình, để lâu ngày.

V.L.