Vĩnh Long: Củng cố lòng tin của nhân dân vào hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam

Trung Kiên

Ngày 13/12, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về công tác mặt trận năm 2019.

Vĩnh Long: Củng cố lòng tin của nhân dân vào hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm qua 2019, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp ủng hộ quỹ đạt hơn 40,6 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa trên 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, qua đó góp phần cùng tỉnh hỗ trợ 2 huyện xóa dứt điểm nhà tạm cho hộ nghèo. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác, xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ vốn cho các hộ khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, đã xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư như: Mô hình camera an ninh, chiếu sáng nông thôn, phong trào khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, tương trợ vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các hợp tác xã kiểu mới, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Ngoài ra, MTTQ Việt nam các cấp trong tỉnh cũng đẩy mạnh sắp xếp lại bộ máy theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; từng bước nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Về phương hướng trong năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó tập trung thực hiện cuộc vận động ở khu dân cư nhằm làm chuyển biến phong trào ở những nơi này.

Về chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 33,9 tỷ đồng và thực hiện các chương trình an sinh xã hội đạt trên 450 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận; tiếp tục ủy thác Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cho vay phát triển sản xuất lãi suất thấp; hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân cũng được quan tâm trong thời gian tới; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; chủ động nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng trong các tầng lớp nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp có hướng giải quyết phù hợp…

Vĩnh Long: Củng cố lòng tin của nhân dân vào hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam - 1

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Vĩnh Long đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhận định, công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân và công tác an sinh xã hội tại địa phương được triển khai rộng rãi và đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng lưu ý, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần sớm triển khai chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng; rà soát lại các quy định, quy chế hoạt động để kịp thời bổ sung, thay đổi khi không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, trong đó tập trung vào những vấn đề người dân bức xúc, quan tâm nhằm tiếp tục củng cố long tin của nhân dân vào hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất