: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:25:00 31/10/2017

Xây dựng mô hình điểm ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’

Chiều 31/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại 3 đơn vị là xã Đồng Phong, thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan), xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư) và triển khai phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư".


Các địa phương ký kết thực hiện mô hình điểm.

Theo đó, nội dung thực hiện cuộc vận động tập trung ở các lĩnh vực: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái;đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh...

Hội nghị cũng đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu trong năm 2018, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư phối hợp giúp đỡ từ 2 - 3 gia đình hội viên nghèo thoát nghèo, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo trên địa bàn; 100% các hộ gia đình, hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm ký cam kết tiêu thụ và sản xuất thực phẩm an toàn; 100% hộ gia đình cam kết thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; có 95% trở lên các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông...

Nhã Phương